Giải bài 10.12 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Hãy so sánh thời gian hoà tan lần lượt cùng một lượng đường vào nước ở các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Thí nghiệm 3

Thí nghiệm 4

- Nước lạnh

- Đường nghiền nhỏ

- Nước lạnh

- Đường viên

- Nước nóng

- Đường nghiền nhỏ

- Nước nóng

- Đường nghiền nhỏ

- Khuấy đều

Các yếu tố nào làm cho quá trình hòa tan đường diễn ra nhanh hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lượng các chất rắn hòa tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, tỉ lệ chất rắn và nước

   + Nhiệt độ càng cao, lượng chất rắn hòa tan càng nhiều

   + Nước (dung môi) càng nhiều, lượng chất rắn hòa tan càng cao

- Để chất rắn dễ hòa tan hoặc hòa tan nhanh hơn thì nên khuấy hoặc nghiền nhỏ chất rắn

Lời giải chi tiết

- Thời gian hòa tan của đường giảm theo thứ tự:

Thí nghiệm 2 > thí nghiệm 1 > thí nghiệm 3 > thí nghiệm 4.

- Các yếu tố: nghiền nhỏ, tăng nhiệt độ, khuấy đều làm đường tan nhanh hơn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu