Giải bài 10.1 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tải về

Trường hợp nào dưới đây không phải là chất tinh khiết? A. Vàng. B. Bạc. C. Không khí. D. Đồng.

Đề bài

Trường hợp nào dưới đây không phải là chất tinh khiết?

A. Vàng.

B. Bạc.

C. Không khí.

D. Đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một chất thành phần.

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác.

Lời giải chi tiết

A: Chỉ chứa vàng => Chất tinh khiết

B: Chỉ chứa bạc => Chất tinh khiết

C: Chứa khí oxygen, nitrogen, hơi nước… => Hỗn hợp

D: Chỉ chứa đồng => Chất tinh khiết

=> Đáp án C


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí