Giải bài 10.1 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Trường hợp nào dưới đây không phải là chất tinh khiết?

A. Vàng.

B. Bạc.

C. Không khí.

D. Đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một chất thành phần.

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác.

Lời giải chi tiết

A: Chỉ chứa vàng => Chất tinh khiết

B: Chỉ chứa bạc => Chất tinh khiết

C: Chứa khí oxygen, nitrogen, hơi nước… => Hỗn hợp

D: Chỉ chứa đồng => Chất tinh khiết

=> Đáp án C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu