Giải bài 10.4 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Kết luận đúng về bốn hỗn hợp khi lắc đều (1), (2), (3) và (4) (hình 10.1) là:

A. (1), (2), (4) là huyền phù

B. (2), (3), (4) là huyền phù

C. (1), (2), (3) là huyền phù

D. (1), (2), (4) không phải là huyền phù

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Huyền phù: là các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

Lời giải chi tiết

(1): Đất không tan, lơ lửng trong nước

(2): Bột phấn không tan, lơ lửng trong nước

(3): Đường tan

(4): Cát mịn không tan, lơ lửng trong nước

=> (1), (2), (4) là huyền phù

=> Đáp án A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu