Giải bài 10.7 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu ở bảng sau:

Mẫu vật

Thành phần

Chất tinh khiết

Hỗn hợp đồng nhất

Hỗn hợp không đồng nhất

Nước cất

Nước

x

 

 

Thép

Sắt, carbon,…

 

x

 

Thìa bạc

 

 

 

 

Khí oxygen

 

 

 

 

Không khí

 

 

 

 

Nước cam

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất là xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác

Lời giải chi tiết

Mẫu vật

Thành phần

Chất tinh khiết

Hỗn hợp đồng nhất

Hỗn hợp không đồng nhất

Nước cất

Nước

x

 

 

Thép

Sắt, carbon,…

 

x

 

Thìa bạc

Bạc

x

 

 

Khí oxygen

Oxygen

x

 

 

Không khí

Oxygen, nito, carbon dioxide, hơi nước…

 

x

 

Nước cam

Nước, tép cam, đường…

 

 

x


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu