Giải bài 10.3 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Nước khoáng trong suốt, không màu nhưng có lẫn một số chất tan. Vậy nước khoáng

A. là hỗn hợp đồng nhất.

B. là chất tinh khiết.

C. không phải là hỗn hợp.

D. là hỗn hợp không đồng nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một chất thành phần.

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác.

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất là xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết

Nước khoáng có lẫn 1 số chất tan => Hỗn hợp đồng nhất

=> Đáp án A


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu