Giải bài 10.9 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

a) Sử dụng các dụng cụ và những chất thích hợp, hãy nêu cách thực hiện để thu được ba hỗn hợp trong ba cốc như yêu cầu dưới đây.

Chuẩn bị

Tiến hành

Sản phẩm

 

 

Dung dịch đường ăn

 

 

Huyền phù bột sắn

 

 

Nhũ tương dầu giấm

b) Dựa trên đặc điểm nào của các hỗn hợp trên để nhận diện chúng là dung dịch, huyền phù hay nhũ tương

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dung dịch: là một hỗn hợp đồng nhất của hai hay nhiều chất hòa tan vào nhau

- Huyền phù: là các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

- Nhũ tương: là chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác

Lời giải chi tiết

a)

Chuẩn bị

Tiến hành

Sản phẩm

Nước, đường ăn, cốc đong, thìa, đũa thủy tinh

- Cho vào cốc đong khoảng 50ml nước

- Thêm tiếp vào cốc khoảng một thìa đường ăn, rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều đến khi đường tan hết

Dung dịch đường ăn

Nước, bột sắn, cốc đong, thìa, đũa thủy tinh

- Cho vào cốc đong khoảng 50ml nước

- Thêm tiếp vào cốc khoảng một thìa bột sắn, rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp

Huyền phù bột sắn

Dầu ăn, giấm ăn, cốc đong, đũa thủy tinh

- Cho vào cốc đong khoảng 50ml giấm

- Thêm tiếp vào cốc khoảng 20ml dầu ăn, rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp

Nhũ tương dầu giấm

b)

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất

- Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất, các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng (nước)

- Nhũ tương là hỗn hợp không đồng nhất, có chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu