Giải bài 10.11 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Lần lượt cho bốn chất rắn vào bốn cốc nước, khuấy đều. Kết quả thu được ở bốn cốc như sau.

Trong cốc nào chứa dung dịch, cốc nào chứa huyền phù?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất

- Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất, các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng (nước)

Lời giải chi tiết

(1) Chất rắn lơ lửng trong chất lỏng => Huyền phù

(2) Chất rắn nổi trên bề mặt chất lỏng

(3) Hỗn hợp đồng nhất => Dung dịch

(4) Chất rắn chìm xuống dưới, không tan trong chất lỏng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu