Giải bài 10.5 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Hỗn hợp thu được khi lắc đều dầu ăn và nước là

A. huyền phù

B. nhũ tương

C. dung dịch

D. hỗn hợp đồng nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Huyền phù: là các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

- Nhũ tương: là chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác

- Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của hai hay nhiều chất hòa tan vào nhau

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết

Dầu ăn là 2 chất lỏng, không hòa tan vào nhau

=> Hỗn hợp thu được khi lắc đều dầu ăn và nước là nhũ tương

=> Đáp án B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu