Giải bài 10.10 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Nêu ví dụ về:

a) các chất tinh khiết.

b) các dung dịch có chất tan là chất lỏng.

c) các chất rắn hoà tan trong nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác

- Chất tan là chất lỏng: rượu, giấm…

- Chất tan là chất rắn: đường, muối…

Lời giải chi tiết

a) Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác: oxygen, carbon dioxide, bạc, đồng, ethanol…

b) Các dung dịch có chất tan là chất lỏng:

   + Rượu: Dung dịch của ethanol và nước

   + Giấm ăn: Dung dịch của acetone và nước

c) Chất rắn hòa tan trong nước: muối ăn, đường ăn, cà phê hòa tan…


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu