Giải bài 10.8 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Cho các cụm từ: hỗn hợp, chất tinh khiết, đồng nhất, không đồng nhất. Hãy chọn cụm từ phù hợp với chỗ… để hoàn thành các phát biểu sau:

a) Nước biển sạch là hỗn hợp…

b) Từ quặng bauxite người ta tách được nhôm kim loại. Nhôm là…..

c) Trộn nước đường, nước chanh, đá ta được một hỗn hợp…

d) Oxygen lẫn với nitơ là ........

e) Khuấy đều dầu ăn và nước ta được hỗn hợp…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một chất thành phần.

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất là xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Chất tinh khiết là không lẫn chất nào khác

Lời giải chi tiết

a) Nước biển sạch là hỗn hợp đồng nhất

b) Từ quặng bauxite người ta tách được nhôm kim loại. Nhôm là chất tinh khiết

c) Trộn nước đường, nước chanh, đá ta được một hỗn hợp không đồng nhất

d) Oxygen lẫn với nitơ là hỗn hợp

e) Khuấy đều dầu ăn và nước ta được hỗn hợp không đồng nhất


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu