Bài 10 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,\left( {{{ - 2} \over 3} + {3 \over 7}} \right):{4 \over 5} + \left( {{{ - 1} \over 3} + {4 \over 7}} \right):{4 \over 5} \cr 
& b)\,\,{5 \over 9}:\left( {{1 \over {11}} - {5 \over {22}}} \right) + {5 \over 9}:\left( {{1 \over {15}} - {2 \over 3}} \right) \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân, chia, cộng, trừ; tính chất kết hợp, nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng của số hữu tỉ; thực hiện phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,\left( {{{ - 2} \over 3} + {3 \over 7}} \right):{4 \over 5} + \left( {{{ - 1} \over 3} + {4 \over 7}} \right):{4 \over 5} \cr 
& = \left( {{{ - 2} \over 3} + {3 \over 7} + {{ - 1} \over 3} + {4 \over 7}} \right):{4 \over 5}  \cr 
& = \left( {{{ - 3} \over 3} + {7 \over 7}} \right):{4 \over 5} \cr 
&  = 0:{4 \over 5} = 0 \cr 
& b)\,\,{5 \over 9}:\left( {{1 \over {11}} - {5 \over {22}}} \right) + {5 \over 9}:\left( {{1 \over {15}} - {2 \over 3}} \right) \cr 
& = {5 \over 9}:{{ - 3} \over {22}} + {5 \over 9}:{{ - 9} \over {15}} \cr 
& = {5 \over 9}.{{-22} \over {  3}} + {5 \over 9}.{{-15} \over {  9}} \cr 
& = {5 \over 9}.\left( {{{-22} \over {  3}} + {{-5} \over { 3}}} \right)  \cr 
& = {5 \over 9}.{{ - 27} \over 3} = {5 \over 9}.( - 9)  = - 5 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.