Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp ?


◦ Vua Lê Thánh Tông là người có công đóng góp làm cho bộ máy nhà nước Ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn thời vua Lê Thái Tổ

Đề bài

Em thử trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài, tìm hiểu thêm qua sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp:

* Bộ máy nhà nước:

- Tinh giản, đạt hiệu quả cao. 

- Đạt đến đỉnh cao nền quân chủ chuyên chế trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến

- Bỏ hết các chức quan và cơ quan trung gian giữa vua và bộ phận thừa hành, chia lại cả nước thành 13 đạo thừa tuyên, thống nhất các đơn vị hành chính thành phủ, huyện (châu) xã.

* Luật pháp:

Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức) ra đời dưới triều Lê Thánh Tông năm 1483 với nhiều tiến bộ: bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số…

- Bộ luật Hồng Đức được coi là bộ luật nổi bật nhất, quan trọng nhất và có vai trò rất đặc biệt trong lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 309 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí