Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?


Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 99, 100 để đưa ra nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Tình hình:

- Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. “Khoa cử các đời thịnh nhất là đời vua Lê Thánh Tông. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”.

- Nhà nước sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

- Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

Ý nghĩa: Giáo dục và thi cử phát triển có ý nghĩa rất lớn:

- Là cơ sở đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Trình độ dân trí được nâng cao. Số trường học ngày càng tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng do đó tỉ lệ mù chữ ngày càng giảm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.