Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

Đề bài

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 102, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Nguyễn Trãi đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc, không chỉ khi Lê Lợi mới dấy binh khởi nghĩa mà cả khi nhà Lê đã thành lập, đất nước thái bình.

- Những đóng góp của ông không phải chỉ trên lĩnh vực quân sự, chính trị mà ông còn có đóng góp lớn cho nền văn hóa nước nhà với nhiều tác phẩm lớn về văn học, sử học, địa lí.

- Tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân của ông được toàn thể nhân dân biết đến. Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.