Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Chính sách sau đây thể hiện rõ rệt nhất sự quan tâm của nhà Lê sơ đối với lãnh thổ đất nước?

A. Thường xuyên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc.

B. Bố trí quân đội canh phòng, không để xâm lấn vùng biên giới.

C. Quân lính được luyên tập võ nghệ và chiến trận hàng năm.

D. Chia quân đội là hai bộ phận chính: quân triều đình và quân các địa phương.

Câu 2. Nhà Lê sơ đã không thực hiện chính sách nào sau đây trong nông nghiệp?

A. Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng.

B. Đặt chức quan Khuyên nông sứ, Hà đê sứ.

C. Thu lại ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.

D. Cấm giết trâu bỏ bừa bãi, điều động dân phu mùa cấy gặt.

Câu 3.Trong dân gian hễ có dân là có chợ để lưu thông hàng hóa, mở đường giao dịch buôn bán. Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ của chợ cũ để tránh tình trạng giành tranh khách hàng của nhau”.

(Điều lệ họp chợ - “Đại Việt sử kí toàn thư”)

Đoạn tư liệu trên phản ánh điều gì?

A. Chính sách quan tâm đến thương nghiệp của nhà Lê sơ.

B. Sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương thời Lê.

C. Sự phát triển cực thịnh của nội thương thời Lê.

D. Nhiều chợ mới được lập ra để lập ra để buôn bán.

Câu 4. Giai cấp nông dân dưới thời Lê sơ không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tuyệt đại đa số dân cư.

B. Hoàn toàn không có ruộng đất để cày cấy.

C. Phải nộp tô cho địa chủ.

D. Phải đi phục đích cho nhà nước.

Câu 5. Một trong những điểm khác của bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với thời Trần là gì?

A. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên.

B. Đứng đầu nhà nước là vua chuyên chế.

C. Thực hiện chế độ Thái Thượng hoàng.

D. Đặt thêm Quốc sử viện và Thái ý viện.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6. Tổ chức quân đội thời Lê sơ có gì giống và khác với thời nhà Trần?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B

C

A

B

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 96, suy luận.

Cách giải:

Dưới thời Lê Sơ, ở vùng biên giới đều có bố trí quân đội mạnh canh phòng và bảo vệ, không để xâm lấn. Thận chí trong “Đại Việt sử kí toàn thư” có ghi lại việc vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấm dần… Nếu người nào dám đem một thước, một tấc của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải chu đi”.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 97, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, D: là chính sách phát triển nông nghiệp thời Lê. Nhà Lê còn đắp nhiều con đê có ngăn nước mặn để kè đá chắc chắn.

- Đáp án D: không phải chính sách của nhà Lê, thực tế thời kì này nạn chiêm tinh ruộng đất vẫn có những chưa gay gắt như thế kỉ XVII – XIX.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 98, suy luận.

Cách giải:

Đoạn tư liệu trên chứng tỏ chính sách quan tâm đến thương nghiệp của nhà Lê sơ, đặc biệt là nội thương. Ngoài việc khuyến khích lập các chợ mới, họp chợ mà còn ban hành những điều lệ cụ thể quy định việc thành lập chợ và họp chợ. Đây cũng chính là chính sách thúc đẩy nội thương ngày càng phát triển.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 98, suy luận.

Cách giải:

Giai cấp nông dân trong xã hội thời Lê sơ mang những đặc điểm sau đây:

- Chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội.

- Sống ở nông thôn.

- Có rất ít hoặc không có ruộng đất

+ Phải cày ruộng đất công, nộp tô, thuế, đi phục dịch cho nhà nước.

+ Cày cấy thuê cho địa chủ, quan lại và nộp một phần hoa lợi (tô) cho chủ ruộng.

- Là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: Phân tích, so sánh. 

Cách giải:

Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ có điểm khác với nước Đại Việt thời Trần như:

- Thứ nhất, so với thời Trần, lãnh thổ Đại Việt dưới thời Lê Sơ đã được mở rộng hơn. Đây chính là thành quả của công cuộc khai hoang, cải tạo đất, đoàn kết trong lao động xây dựng đất nước của cả dân tộc Việt Nam.

- Thứ hai, bộ máy nhà nước thời Lê Sơ được hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn trước.

+ Ở trung ương: Các đơn vị hành chính được phân ra rõ ràng. Ở triều đình có 6 bộ, ngoài ra còn một số cơ quan chuyên môn.

+ Ở địa phương: Đến thời vua Lê Thánh Tông, cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách ba mặt hoạt động khác nhau chứ không tập trung quyền lực vào một viên An phủ sứ như thời Trần.

=> Tổ chức nhà nước thời Lê Sơ có quy củ, chặt chẽ, tiến bộ hơn thời Trần.

Chọn: A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

- Giống: Quân đội thời nhà Lê được tổ chức giống thời Lý - Trần theo chế độ "ngụ binh ư nông", được tổ chức chặt chẽ, luyện tập võ nghệ hằng năm, có năng lực chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thồ của Tổ quốc.

- Khác:

+ So với thời Trần, quân đội thời Lê sơ không có quân đội của các vương hầu, quý tộc.

+ Vua trực tiếp nắm quyền tổng chỉ huy quân đội.

+ Quân đội thời Lê sơ có thêm các binh chủng: tượng binh, kị binh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.