Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1 (6,0 điểm). Em hãy nhận xét chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

Câu 2 (4,0 điểm). Nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nhận xét chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta:

- Nhà Minh đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, thâm độc đối với nhân dân ta, đối với đất nước Đại Việt: bắt nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hoá => xoá bỏ tên nước ta.

- Tội ác và chính sách thâm độc đó được Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

        Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa hết mùi".

Câu 2.

Nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh: Tuy bước đầu khởi nghĩa giành được một số thắng lợi nhưng các cuộc khởi nghĩa thiếu liên kết, chưa tạo nên một phong trào chung, thiếu một đường lối đánh giặc đúng đắn, nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn vì thế làm cho sức chiến đấu của cuộc khởi nghĩa suy yếu => khởi nghĩa lần lượt bị đàn áp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí