Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Một trong những lợi thế của căn cứ Lam Sơn là gì?

A. Nối liền giữa đồng bằng và miền núi.

B. Vùng đồng bằng bằng phẳng, màu mỡ.

C. Vùng đầm lầy, lau sậy um tùm.

D. Vùng quân Minh tập trung đông.

Câu 2.

“Phận vinh hiển có khác nhau mong có tinh như vùng chung một họ … chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, làm cho xóm làng được yên lành. Thế sống chết cùng nhau, không dám quân lời thề son sắt…Kính xin có lời thề”.

Đoạn tự liệu trên trong “Lam Sơn thực lực” phản ánh sự kiện gì liên quan đến thời kì Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa?

A. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn.

B. Lê Lợi chiêu tập nhiều người yêu nước ở các địa phương.

C. Lê Lợi cùng 18 người chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai.

D. Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương.

Câu 3. Năm 1418 đã diễn ra sự kiện gì gây bất lợi cho nghĩa quân Lam Sơn?

A. Quân Minh bao vây căn cứ Chí Linh.

B. Quân Minh giết được Lê Lợi.

C. Quân Minh tăng cường đàn áp nhân dân ta.

D. Quân Minh sử dụng chính sách chia rẽ dân tộc.

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới?

A. Quân Minh trở mặt tấn công nghĩa quân Lam Sơn (1424).

B. Quân Minh bao vây căn cứ Chí Linh (1418).

C. Quân Minh bao vây căn cứ Chí Linh (1421).

D. Nghĩa quân giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (1425)

Câu 5. Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An do ai đề ra?

A. Lê Lợi.                   B. Nguyễn Chích.

C. Nguyễn Trãi.          D. Vương Thông.

Câu 6. Trong vòng 10 tháng (từ tháng 10 – 1424 đến tháng 8-1425), nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ

A. Thanh Hóa đến hết Nam Bộ.

B. Thanh Hóa đến Nghệ An.

C. Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

D. Nghệ An đến đèo Hải Vân.

Câu 7. Lê Lợi quyết định mở cuộc tiến công ra Bắc (năm 1426) với mấy đạo quân?

A. hai đạo quân.     B. ba đạo quân.

C. bốn đạo quân.    D. năm đạo quân.

Câu 8. Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là

A. Thành Trà Lân.       B. Thành Nghệ An.

C. Diễn Châu.             D. đồn Đa Căng.

Câu 9. Nội dung nào không phải khó khăn nghĩa quân Lam Sơn gặp phải trong những năm đầu hoạt động?

A. Lực lượng nghĩa quân chưa lớn mạnh.

B. Nhà Minh đã áp đặt được bộ máy cai trị lâu dài.

C. Nghĩa quân chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An.

D. Quân Minh tổ chức nhiều cuộc vây quét và tấn công.

Câu 10. Ba đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc không nhằm thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

B. giải phóng miền Bắc, tiến sâu vào lãnh thổ Trung Hoa.

C. cùng nhân dân bao vây đồn địch, giải phóng đất đai.

D. chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

A

B

C

B

D

C

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 85.

Cách giải:

Lê Lợi cho vùng Lam Sơn (Thanh Hóa) làm căn cứ xuất phát từ hai nhân tố thuận lợi:

- Là nơi nối liền giữa đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở. Khi bị tấn công, nghĩa quân có thể nhanh chóng tỏa ra các vùng đồng bằng.

- Đây cũng là nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 85.

Cách giải:

Đoạn tư liệu trên trong “Lam Sơn thực lục” phản ánh sự kiện đầu năm 1416, Lê Lợi cùng với 18 người trong bộ chỉ huy khởi nghĩa đã tổ chức hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa).

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 86.

Cách giải:

Năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng lớn bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Cuộc vây quét này gây bất lợi cho nghĩa quân Lam Sơn.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 65.

Cách giải:

Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa và được quân Minh chấp thuận. Tuy nhiên, năm 1424, do thất bại trong âm mưu mua chuộc Lê Lợi, quân Minh đã trở mặt tấn công nghĩa quân Lam Sơn. Sự kiện này đánh dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới, căn cứ nghĩa quân chuyển từ Thanh Hóa vào Nghệ An.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Trước tình hình quân Minh tấn công, Nguyễn Chích đã đề nghị tạm thời rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của Nguyễn Chích đã được Lê Lợi chấp nhận.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Trong vòng 10 tháng (từ tháng 10 – 1424 đến tháng 8-1425), nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

Chọn: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 88.

Cách giải:

Tháng 8-1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra bắc, chia thành ba đạo quân:

- Đạo quân 1: tiến quân ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh giặc từ Vân Nam sang.

- Đạo quân 2: giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị và chặn đường rút quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang.

- Đạo quân 3: tiến thẳng ra Đông Quan.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Ta có diến tiến quá trình giải phóng Nghệ An, Thanh Hóa như sau:

Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) (1) => Hạ thành Trà Lân (2) => Hạ thành Khả Lưu, Bồ Ải + vây hãm thành Nghệ An (3) => Tiến đánh giải phóng Diễn Châu (4) => Giải phóng Thanh Hóa (5)

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 85, 86, loại trừ.

Cách giải:

Những năm đầu hoạt động, nghĩa quân Lam Sơn gặp phải nhiều khó khăn:

- Lực lượng chưa lớn mạnh

- Nhà Minh áp đặt được bộ máy cai trị lâu dài.

- Quân Minh vây quét và tấn công

+ Năm 1418, quân Minh đã tấn công căn cứ ở vùng núi Chi Linh. Lê Lai đã liều minh cứu chúa (Lê Lợi)

+ Cuối năm 1421, quân Minh đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ của nghĩa quân => Nghĩa quân buộc phải rút lui lên núi Chí Linh.

+ Năm 1423, Lê Lợi chủ động hòa hoãn với quân Minh.

+ Năm 1424, quân Minh tấn công => Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới.

=> Loại trừ đáp án: C

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 89, loại trừ.

Cách giải:

Nhiệm vụ của ba đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc bao gồm:

- Tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

- Cùng với nhân dân nổi dậy bao vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới.

- Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

=> Loại trừ đáp án: B

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.