Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phục hồi và nhanh chóng phát triển của nông nghiệp thời Trần mặc dù bị tàn phá nặng nền sau chiến tranh?

A. Chính sách khuyến khích sản xuất của nhà nước.

B. Trình độ khoa học – kĩ thuật phát triển.

C. Nhà nước cho nông dân cày cấy và thu thuế.

D. Quý tộc nhà Trần cho nhân dân khai hoang.

Câu 2. Loại ruộng đất nào dưới thời Trần chiếm phần lớn diện tích ruộng đất trong cả nước và là nguồn thu nhập chính của nhà nước?

A. Ruộng đất của quý tộc.

B. Ruộng đất tư.

C. Ruộng đất công làng xã.

D. Ruộng đất của vương hầu.

Câu 3. Tầng lớp địa chủ dưới thời Trần mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?

A. Ngày càng có nhiều điền trang, thái ấp.

B. Có nhiều ruộng đất tư cho nông dân cày cấy.

C. Chiếm số lượng đông đảo nhất trong xã hội.

D. Ngày một đông hơn do sự phát triển của nghề thủ công.

Câu 4. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị đã đưa đến sự phát triển của tôn giáo nào?

A. Phật Giáo.                 B. Đạo giáo.

C. Kitô giáo.                  D. Nho giáo.

Câu 5. Tác phẩm quân sự nổi tiếng nào đánh dấu bước phát triển về lí luận quân sự của Đại Việt?

A. Binh thư yếu lược.

B. Đại Việt sử kí.

C. Lịch triều hiến chương loại chí.

D. Hịch tướng sĩ.

Câu 6. Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến và phát triển dưới thời Trần là

A. thờ tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc.

B. ca hát, nhảy múa, chèo tuồng.

C. đấu vật, cướp cầu, đua thuyền.

D. xây dựng nhiều chùa chiền.

Câu 7. Nhà Trần đã không thực hiện chính sách nào để khuyến khích nông nghiệp phục hồi và phát triển?

A. Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất.

B. Chia ruộng đất công làng xã cho nông dân cày cấy và thu thuế.

C. Tiếp tục công cuộc “Nam tiến” còn dang dở.

D. Đắp đê phòng lụt, củng cố đê điều.

Câu 8. Sự phát triển thủ công nghiệp dưới thời Trần không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Thủ công nghiệp nhà nước được mở rộng.

B. Xuất hiện các phường nghề trong cả nước.

C. Thủ công nghiệp trong nhân dân phát triển.

D. Các mặt hàng thủ công ngày càng tốt, đẹp hơn.

Câu 9. Tầng lớp nô tì dưới thời Trần không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Bị bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền.

B. Con cái cũng là nô tì của chủ.

C. Được xem là mặt hàng hàng phổ biến.

D. Bị lên thuộc vào quý tộc.

Câu 10. Tại sao nói: "Văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, tự hào dân tộc"?

A. Thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của vua quan thời Trần.

B. Phản ánh tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân.

C. “Hịch tướng sĩ” được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất.

D. Văn học chữ Hán có sự suy giảm. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.A

2.C

3.B

4.D

5.A

6.A

7.C

8.B

9.C

10.B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 68.

Cách giải:

Sau chiến tranh, nhà Trần thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt. Nhờ đó, mặc dù bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh nhưng nông nghiệp đất nước đã nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 68.

Cách giải:

Thời Trần, ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn diện tích ruộng đất và là nguồn thu nhập chính của nhà nước.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 70.

Cách giải:

Tầng lớp địa chủ dưới thời Trần mang các đặc điểm sau:

- Là những người giàu có trong xã hội.

- Có nhiều ruộng đất tư cho nông dân cày cấy để thu tô nhưng không thuộc tầng lớp quý tộc.  

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 71.

Cách giải:

Dưới thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy thống trị của giai cấp thống trị. Các nhà Nho được bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 72.

Cách giải:

Về quân sự dưới thời Trần, tác phẩm nổi tiếng “Binh thư yếu lược” của Trần Hưng Đạo đánh dấu bước phát triển về lí luận quân sự của Đại Việt.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 71.

Cách giải:

Ở thời Trần, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn như tục thờ tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, nhưng người có công với làng với nước.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 68, 69, loại trừ.

Cách giải:

 Nhà Trần đã thực hiện nhiều cơ sở khuyến khích sản xuất nhằm khôi phục và phát triển kinh tế:

- Vẫn đẩy mạnh công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, củng cổ đê điều: đặt cơ quan Hà đê, có chánh sứ, phó sứ phụ trách việc đê điều ở các lộ, phủ, đắp đê giữ nước gọi là đê Đinh Nhì (đắp từ đầu nguồn cho tới bờ biển) nhà nước bỏ ra không ít tiền cho công việc này.

- Các vương hầu, quý tộc vẫn tiếp tục chiêu lập dân nghèo khai hoang, lập điền trang (ruộng đất tư).

- Ruộng đất công làng xã chia cho nông dân cày cấy và thu thuế.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 69, 70, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án: A, C, D: là đặc điểm tình hình thủ công nghiệp dưới thời Trần.

- Đáp án B: các phường nghề xuất hiện ở Thăng Long, không phải trong cả nước.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 70, suy luận.

Cách giải:

Tầng lớp nô tì dưới thời Trần có các đặc điểm sau:

- Họ bị lệ thuộc và bị quý tộc bóc lột nặng nề.

- Con cái của nô tì cũng là nô tì của chủ.

- Nô tì được đưa vào sản xuất thì chuyển thành nông nô.

Chọn: C.

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 71, suy luân.

Cách giải:

Văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, tự hào dân tộc do:

- Những tác phẩm hầu hết đều ra đời trong các chiến tranh như "Hịch tướng sĩ" để động viên tinh thần binh lính, đề cao niềm tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công hiển hách như "Phú sông Bạch Đằng", "Tụng giá hoàn kinh sư" thể hiện niềm vui chiến thắng, khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc.

- Các tác phẩm văn học mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã phản ánh tinh thần đoàn kết một lòng từ vua tôi, quần thần đến quần chúng nhân dân đều quyết tâm đánh giặc.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí