Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Căn cứ để nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần phát triển hơn thời Lý:

A. Thời Trần sửa đổi, bổ sung thêm pháp luật.

B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế.

D. Thời Trần chế độ trung ương tập quyền tập trung cao độ.

Câu 2. Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách quân dưới thời Trần so với thời Lý là gì?

A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

B. Chia thành cấm quân và quân ở các lộ.

C. Chia thành cấm quân và quân địa phương.

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 3. Tình hình chính trị và kinh tế của nước Đại Việt dưới thời Lý - Trần:

A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển.

B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn.

C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển.

D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt.

Câu 4. Chính sách pháp luật của nhà Trần có gì khác so với nhà Lý trước đó?

A. Ban hành bộ luật thành văn.

B. Quy định chặt chẽ những người phạm tội bị xử phạt rất nghiêm khắc.

C. Xem trọng việc bảo vệ tài sản và nghiêm cấm mổ trâu bò.

D. Quan tâm tăng cường và hoàn thiện cơ quan pháp luật.

Câu 5. Nhà Trần là triều đại đầu tiên trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam sáng tạo ra

A. Chế độ “ngụ binh ư nông”.

B. Chế độ Thái thượng hoàng.

C. Chế độ quân chủ chuyên chế.

D. Chế độ luật pháp. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XVIII?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.D

2.A

3.C

4.D

5.B

Câu 1.

Phương pháp: sgk bài 13, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là những căn cứ minh chứng thời Trần phát triển hơn thời Lý.

- Đáp án D: nhà Trần có tổ chức bộ máy quan lại thời Trần như thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền nhưng chưa cao độ. Phải đến thời Lê, khi vua Lê Thánh Tông thực hiện cuộc cải cách hành chính thì nhà Lê sơ mới đạt được điều này.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: so sánh, nhận xét.

Cách giải:

- Ging nhau: Cùng thực hiện chính sách "Ngụ binh ư nông".

- Khác nhau:

+ Quân đội thời Trần được chia thành 2 loại: cấm quân và quân ở các lộ, cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua. Chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở làng xã. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu. Quân đội nhà Trần được xây dựng theo chủ trương: "Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông".

+ Quân đội nhà Lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địa phương

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Dựa vào tình hình chính trị và kinh tế thời Lý – Trần có thể thấy, đây là thời kì chính trị ổn định và kinh tế phát triển. Chính vì thế, đây cũng là giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam.

(Xem những nội dung cụ thể về tình hình chính trị, kinh tế nước Đại Việt thời Lý – Trần trong bài 10 và bài 13)

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: so sánh, nhận xét.

Cách giải:

So với thời Lý, nhà Trần rất quan tâm đến pháp luật để tăng cường và hoàn thiện hơn cơ quan pháp luật:

- Nội dung luật có thay đổi. Nếu như nội dung luật pháp thời Lý (bộ Hình thư) quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, nghiêm cấm việc giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp thì pháp luật thời Trần xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán đất.

- Ở nhà Lý không có cơ quan xử lí và thi hành pháp luật mọi việc do vua quyết định thì ở nhà Trần đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

- Tất cả những việc đó, nhằm làm cho pháp luật nhà nước thực hiện nghiêm minh. Nhờ vậy, pháp luật thời Trần đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc củng cố vương triều nhà Trần, ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Thời nhà Trần và sau đó là nhà Hồ, vua cha khi còn sống đã phong cho 1 trong những con trai của mình làm vua, còn mình làm Thái thượng hoàng. Vua con xử lý và điều hành triều đình dưới sự hướng dẫn và giám sát của vua cha là Thái thượng hoàng cho tới khi thành thạo công việc.

Cách truyền ngôi như thế có nhiều điều lợi cho hoàng gia: 

- Vua con được Thái thượng hoàng hướng dẫn và giúp củng cố vương quyền trong thời gian bắt đầu làm vua.
- Tránh được cảnh anh em tranh giành ngôi vua, có thể dẫn đến hỗn loạn triều đình. Nhất là nếu vua cha mất bất ngờ trước khi truyền ngôi vua.

- Tránh được cảnh bị đại thần có thế lực trong triều soán đoạt ngôi vua của vua con.

Chọn: B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

Nhận xét về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XVIII:

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Trần thế ki XVIII vẫn tiếp tục những nghề thủ công cổ truyền của các triều đại trước.

- Thương nghiệp phát triển hơn thể hiện ở chồ Thăng Long bên cạnh Hoàng thành, đã có 61 phường => buôn bán sầm uất. Đặc biệt việc buôn bán giao lưu trao đổi hàng hoá với người nước ngoài được mở rộng ở các cửa biển Hội Thống (Nghệ An), Hội Triều (Thanh Hoá), Vân Đồn (Quảng Ninh) là những nơi buôn bán tâp nập với thương nhân nước ngoài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.