Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ là:

A. Đại Việt là quốc gia nhỏ bé, có thể đánh chiếm một cách dễ dàng.   

B. Đại Việt là một phần trong kế hoạch “gọng kìm” của Mông Cổ nhằm tiêu diệt nhà Tống và xâm lược các nước Đông Nam Á khác.

C. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, lại không chịu thần phục, cống nạp và nhận sắc phong của Mông Cổ.  

D. Ba sứ giả của quân Mông Cổ đến đưa thư đe dọa và dụ nhà Trần đầu hàng đều bị vua Trần trói và tống vào nhà giam.

Câu 2. Trước khi có âm mưu xâm lược nước ta, quân Mông Cổ đã

A. xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á.   

B. xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Âu. 

C. xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á và châu Âu.   

D. xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Phi.

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ nhất, nhân dân Thăng Long được lệnh của triều đình đã thực hiện

A. Vườn không nhà trống.

B. Tiến đánh quyết liệt kẻ thù.

C. Tấn công đồn lương của địch.

D. Chặn đánh quân địch ở kinh thành.

Câu 4. Trong đợt phản công quân Nguyên lần 2 (từ tháng 5 - 1285), quân dân nhà Trần đã giành thắng lợi lớn ở

A. Đông Bộ Đầu và Tây Kết.   

B. Tây Kết, Hàm Tử và Chi Lăng - Xương Giang. 

C. Tây Kết, Hàm Tử (Hưng Yên), Chương Dương và Thăng Long (Hà Nội).   

D. Vân Đồn (Quảng Ninh), Thiên Trường (Nam Định).

Câu 5. Trận thắng quyết định của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ nhất, buộc chúng phải rút khỏi kinh thành Thăng Long là:

 A. Như Nguyệt.         B. Chương Dương.

C. Đông Bộ Đầu.         D. Bạch Đằng.

Câu 6. Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?

A. Các quan lại có uy tín.

B. Các vương hầu, quý tộc.

C. Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân.

D. Các bậc phụ lão có uy tín.

Câu 7. Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

A. Trần Quốc Tuấn.

B. Trần Bình Trọng.

C. Trần Quốc Toản.

D. Trần Thủ Độ.

Câu 8. Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về:

A. Thiên Mạc (Duy Tiên - Hà Nam).

B. Quy Hoá (Yên Bái - Lào Cai).

C. Đông Bộ Đầu (Bến sông Hồng, phố Hàng Than - Hà Nội).

D. Bình Than (Chí Linh, Hải Dương).

Câu 9. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai, nhà Trần đã không chuẩn bị gì về mặt quân sự trước âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Nguyên?

A. Cho lui quân về Vạn Kiếp (Chí Linh – Hải Dương).

B. Tổ chức tập trận và duyệt binh, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu.

C. Cử Trần Quốc Tuấn phụ trách chỉ huy kháng chiến. 

D. Triệu tập Hội nghị Bình Than.

Câu 10. Đâu không phải hoạt động chuẩn bị của nhà Trần trong lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

A. Ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí.

B. Thành lập các đội dân binh.

C. Ngày đêm luyện tập võ nghệ.

D. Họp hội nghị Bình Than. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B

2.C

3.A

4.C

5.C

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ là sai tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy hơn 3 vạn quân xâm lược Đại Việt, rồi từ Đại Việt đánh thẳng lên phía Nam Trung Quốc để phối hợp với các cánh quân từ phía bắc xuống. Đó là việc thực hiện kế hoạch “gọng kìm” để tiêu diệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Đầu thế kỉ XIII, trước khi có âm mưu xâm lược nước ta, Mông Cổ có lực lượng quân đội mạnh và hiếu chiến, vua Mông Cổ liên tiếp xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ nhất, nhân dân Thăng Long theo lệnh của triều đình đã nhanh chóng thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống” để đánh giặc, tạm rút khỏi kinh thành.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Tháng 5-1285, lợi dụng thời cơ thuận lợi, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, cửa Hàm Tử (Khoái Châu, Hưng Yên), bến Chương Dương (Thường Tín, Hà Nội) và tiến vào giải phóng Thăng Long.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Sau khi chiếm đóng ở kinh thành Thăng Long hơn 1 tháng, quân Mông – Nguyên gặp phải nhiều khó khăn, lực lượng tiêu hao dần. Nhân cơ hội đó, quân Trần đã mở cuộc phản công ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, ở phố Hàng Than – Hà Nội ngày nay). Kết quả là quân Mông Cổ phải thua trận và rời khỏi Thăng Long. Nhà Trần đã chặn đánh quân Mông – Nguyên trên đường chúng rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng đã kết thúc thắng lợi.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long họp để bàn cách đánh giặc.

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Trước thế mạnh của giặc, tàn bạo, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của Thái sư Trần Thủ Độ. Ông trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo”. (Đại Việt Sử kí toàn thư).

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho lui quân để bảo vệ lực lượng. Triều đình tạm rời kinh thành Thăng Long, xuôi về vùng Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 58, 29, suy luận.

Cách giải:

- Đáp án B, C, D: là những chuẩn bị về mặt quân sự của nhà Trần trước âm mưu xâm lược của quân Mông – Nguyên lần thứ hai.

- Đáp án A: thuộc hành động của Trần Quốc Tuấn. Trong thời gian tháng 1-1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới, Trần Quốc Tuấn cho lui quân về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương).

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 56, suy luận.

Cách giải:

Cuối năm 1257, khi được tin Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sáng đánh giặc

Đáp án D: là sự chuẩn bị của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai.

Chọn: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.