Chương 4: Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.21 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.21 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.21 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Tìm nghịch đảo của số phức sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.22 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.22 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.22 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Giải phương trình sau trên tập số phức ...

Xem chi tiết

Bài 4.23 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.23 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.23 trang 204 sách bài tập giải tích 12.Tìm các số phức ...

Xem chi tiết

Bài 4.24 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.24 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.24 trang 204 sách bài tập giải tích 12.Cho z thuộc C. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.25 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.25 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.25 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Cho z = a + bi , biết ...

Xem chi tiết

Bài 4.26 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.26 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.26 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Cho z = a + bi , biết...

Xem chi tiết

Bài 4.27 trang 206 SBT giải tích 12 Bài 4.27 trang 206 SBT giải tích 12

Giải bài 4.27 trang 206 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.28 trang 206 SBT giải tích 12 Bài 4.28 trang 206 SBT giải tích 12

Giải bài 4.28 trang 206 sách bài tập giải tích 12. Biết z_1 và z_2 là hai nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết

Bài 4.29 trang 206 SBT giải tích 12 Bài 4.29 trang 206 SBT giải tích 12

Giải bài 4.29 trang 206 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng hai số phức liên hợp...

Xem chi tiết

Bài 4.30 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.30 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.30 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Lập phương trình bậc hai có nghiệm là:...

Xem chi tiết

Bài 4.31 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.31 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.31 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.32 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.32 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Giải phương trình: ...

Xem chi tiết

Bài 4.33 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.33 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.33 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Giả sử là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.34 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.34 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.34 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.35 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.35 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.35 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:...

Xem chi tiết

Bài 4.36 trang 207 SBT giải tích 12 Bài 4.36 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.36 trang 207 sách bài tập giải tích 12.Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.37 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.37 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.37 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.38 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.38 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.38 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z, biết:...

Xem chi tiết

Bài 4.39 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.39 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.39 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z thỏa mãn hệ phương trình: ...

Xem chi tiết

Bài 4.40 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.40 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.40 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Chứng tỏ rằng...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài