Chương 4: Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.41 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.41 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.41 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Tìm phần ảo của số phức...

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.42 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.42 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Trên mặt phẳng tọa độ...

Xem chi tiết

Bài 4.43 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.43 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.43 trang 208 sách bài tập giải tích 12

Xem chi tiết

Bài 4.44 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.44 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.44 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z thỏa mãn...

Xem chi tiết

Bài 4.45 trang 208 SBT giải tích 12 Bài 4.45 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.45 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Số nào sau đây là số thực?...

Xem chi tiết

Bài 4.46 trang 209 SBT giải tích 12 Bài 4.46 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.46 trang 209 sách bài tập giải tích 12.Số nào sau đây là số thuần ảo?...

Xem chi tiết

Bài 4.47 trang 209 SBT giải tích 12 Bài 4.47 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.47 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Cho z là một số phức tùy ý. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.48 trang 209 SBT giải tích 12 Bài 4.48 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.48 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Cho là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực...

Xem chi tiết

Bài 4.49 trang 209 SBT giải tích 12 Bài 4.49 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.49 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Kết luận nào sau đây là đúng?...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài