Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 16 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 17 VBT toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x và y, biết ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 18 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 17 trang 18 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 18 VBT toán 6 tập 2. Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 5 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 5 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 19 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 18 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 19, 20 VBT toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau ...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 19 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 20 VBT toán 6 tập 2. Hai phân số sau đây có bằng nhau không ?...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 20 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 21 VBT toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 21 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 21, 22, 23 VBT toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 23 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 22 trang 23 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 23, 24 VBT toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 23 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 24, 25 VBT toán 6 tập 2. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số ...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 24 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 26, 27, 28 VBT toán 6 tập 2. Thời gian nào dài hơn...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 25 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 28, 29 VBT toán 6 tập 2. Lớp 6B có 4/5 học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất ?...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 29 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 26 trang 29 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 29 VBT toán 6 tập 2. Đối với phân số ta có tính chất ...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 7 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 7 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 30 VBT toán 6 tập 2. Kết quả của phép cộng -7/6 + 17/72 là ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 27 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 30, 31 VBT toán 6 tập 2. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số ...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 31 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 28 trang 31 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 31 VBT toán 6 tập 2. Điền dấu thích hợp (<,>,=) vào ô vuông ...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 29 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 32 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết ...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 8 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 8 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 33 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 30 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 33, 34 VBT toán 6 tập 2. Tính nhanh ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 31 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Hùng đi xe đạp. 10 phút đầu đi được ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay