Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Phần câu hỏi bài 8 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 33 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 30 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 33, 34 VBT toán 6 tập 2. Tính nhanh ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Hùng đi xe đạp. 10 phút đầu đi được ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0...

Xem lời giải

Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 35 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 35, 36 VBT toán 6 tập 2. Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau ...

Xem lời giải

Bài 35 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 36, 37 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể) ...

Xem lời giải

Bài 36 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 38 VBT toán 6 tập 2. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau ...

Xem lời giải