Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu
Phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái vói một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng. Hỗn số ...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 61 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 61 trang 60 VBT toán 6 tập 2. So sánh các phân số ...

Xem chi tiết
Bài 62 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 62 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 62 trang 61 VBT toán 6 tập 2. Khi cộng hai hỗn số ...

Xem chi tiết
Bài 63 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 63 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 63 trang 61 VBT toán 6 tập 2. Tính giá trị của các biểu thức sau...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 64 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 62 VBT toán 6 tập 2. Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số...

Xem chi tiết
Bài 65 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 65 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 62 VBT toán 6 tập 2. Bạn Hoàng làm phép nhân ...

Xem chi tiết
Bài 66 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 66 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 66 trang 62, 63 VBT toán 6 tập 2. Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. Ví dụ...

Xem chi tiết
Bài 67 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 67 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 67 trang 63 VBT toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %...

Xem chi tiết
Bài 68 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 68 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 68 trang 63 VBT toán 6 tập 2. Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân...

Xem chi tiết
Bài 69 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 69 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 69 trang 63, 64 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết
Bài 70 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 70 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 70 trang 64, 65 VBT toán 6 tập 2. Tính bằng hai cách ...

Xem chi tiết
Bài 71 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 71 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 71 trang 65, 66 VBT toán 6 tập 2. Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau ...

Xem chi tiết
Bài 72 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 72 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 72 trang 66 VBT toán 6 tập 2. Tìm số nghịch đảo của các số sau ...

Xem chi tiết
Bài 73 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 73 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 73 trang 66, 67 VBT toán 6 tập 2. Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán...

Xem chi tiết
Bài 74 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 74 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 67, 68 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết


Gửi bài