Bài 70 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tính bằng hai cách:

a) \( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6}\)

b) \( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4}\)

c) \( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng trừ các hỗn số, ta thực hiện 1 trong các cách sau:

Cách 1: Đưa hỗn số vè dạng phân số rồi cộng (trừ) các phân số thu được

Cách 2: Cộng (trừ) các phần nguyên với nhau và phần phân số với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Cách 1. (Viết hỗn số dưới dạng phân số)

\( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6} = {{22} \over 9} + {7 \over 6} = {{44} \over {18}}+{{21} \over {18}}\)\( \displaystyle = {{65} \over {18}} = 3{{11} \over {18}}\)

Cách 2. (Tách phần nguyên rồi thực hiện phép tính)

 \( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6} = \left( {2 + 1} \right) + \left( {{4 \over 9} + {1 \over 6}} \right) \)\( \displaystyle = 3 + \left( {{{8 \over 18} + {3\over 18}}} \right) = 3{{11} \over {18}}\)

b) Cách 1

\( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4} = {{57} \over 8} - {{23} \over 4} = {{57} \over 8}-{{46} \over 8} \)\( \displaystyle = {{11} \over 8} = 1{3 \over 8}\)

Cách 2

\( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4} = \left( {7 - 5} \right) + \left( {{1 \over 8} - {3 \over 4}} \right) \) \(=2+\displaystyle \left( {{{1 \over 8} - {6 \over 8}}} \right)\) \( \displaystyle = 2 + {-5 \over 8} \displaystyle = {16+(-5) \over 8} = {{11} \over 8} = 1{3 \over 8}\)

c) Cách 1

\( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7} =\displaystyle 4 - {20 \over 7} = {{4.7-20} \over 7}\) \(\displaystyle = {{28-20} \over 7} \)\( \displaystyle = {8 \over 7} = 1{1 \over 7}\)

Cách 2

 \( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7} = \left( {4 - 2} \right) - {6 \over 7} \)\( \displaystyle = 2 - {6 \over 7} = {2.7-6 \over 7} = {14-6 \over 7}\\ \displaystyle={8 \over 7}=1{1 \over 7}\)

Lưu ý 

Câu b) và câu c) có thể giải cách khác : 

\(\begin{array}{l}
7\dfrac{1}{8} - 5\dfrac{3}{4} = \left( {6 + \dfrac{8}{8} + \dfrac{1}{8}} \right) - 5\dfrac{3}{4}\\
= 6\dfrac{9}{8} - 5\dfrac{3}{4} = \left( {6 - 5} \right) + \left( {\dfrac{9}{8} - \dfrac{3}{4}} \right)\\
= 1 + \left( {\dfrac{9}{8} - \dfrac{6}{8}} \right) = 1 + \dfrac{3}{8} = 1\dfrac{3}{8}.\\
4 - 2\dfrac{6}{7} = \left( {3 + \dfrac{7}{7}} \right) - 2\dfrac{6}{7}\\ = 3\dfrac{7}{7} - 2\dfrac{6}{7}
= \left( {3 - 2} \right) + \left( {\dfrac{7}{7} - \dfrac{6}{7}} \right)\\ = 1 + \dfrac{1}{7} = 1\dfrac{1}{7}.
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.