Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.6 trên 121 phiếu
Phần câu hỏi bài 18 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 18 trang 61 VBT toán 6 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau. (A) Số 0 là bội chung của 3 và 5 ...

Xem lời giải

Bài 87 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 61 VBT toán 6 tập 1. Tìm BCNN của: a) 60 và 280 ...

Xem lời giải

Bài 88 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 62 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 15 và chia hết cho 18.

Xem lời giải

Bài 89 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 62 VBT toán 6 tập 1. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Xem lời giải

Bài 90 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 63 VBT toán 6 tập 1. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 ...

Xem lời giải

Bài 91 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 63 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng: x chia hết cho 12 ...

Xem lời giải

Bài 92 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 64 VBT toán 6 tập 1. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau...

Xem lời giải

Bài 93 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 64 VBT toán 6 tập 1. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây ...

Xem lời giải