Bài 87 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 87 trang 61 VBT toán 6 tập 1. Tìm BCNN của: a) 60 và 280 ...

Đề bài

Tìm BCNN của:

a) \(60\) và \(280\);               

b) \(84\) và \(108\);                      

c) \(13\) và \(15\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

a) Phân tích \(60\) và \(280\) ra thừa số nguyên tố:

\(60 = 2^2. 3 . 5\);

\(280 = 2^3. 5 .7\)

\( BCNN (60, 280) = 2^3. 3 . 5 . 7 = 840\).

b) Phân tích \(84\) và \(108\) ra thừa số nguyên tố:

\(84 = 2^2. 3 . 7\);

\(108 = 2^2. 3^3\)

\( BCNN (84, 108) = 2^2. 3^3. 7 = 756\).

c) Phân tích \(13\) và \(15\) ra thừa số nguyên tố:

\(13=13\)

\(15=3.5\)

\( BCNN (13, 15) = 3.5.13=195\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí