Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 6 - Đề số 1


Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Góc đề số 1 trang 124 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Điền vào chỗ trống :

Góc là ………..

Câu 2. (3 điểm) Vẽ hai góc kề bù \(xOy,yOx',\) biết \(\widehat {xOy} = 60^\circ .\) Gọi \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy,Ot'\) là tia phân giác của góc \(x'Oy.\) Tính \(\widehat {tOt'}.\)

Câu 3. (4 điểm) Vẽ \(\Delta ABC\)có ba cạnh là \(AB = 4cm,\,AC = 3cm,\,BC = 2,5cm.\) Sắp xếp các góc của tam giác đó theo thứ tự tăng dần.

LG câu 1

Phương pháp giải :

Vận dụng khái niệm góc đã học rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải

Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

LG câu 2

Phương pháp giải :

+ Vẽ hình

+ Hai góc kề bù là hai góc kề nhau và có tổng số đo bằng 180 độ.

+ Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2\)

 Cách giải

 

Vì \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy\) nên:

\(\widehat{xOt} = \widehat {tOy} \)\(= \dfrac{1}2\widehat{xOy}\) \(=30^\circ\)

Hai góc \(x'Oy\) và \(xOy\) là hai góc kề bù nên :

\(\widehat {x'Oy} + \widehat {xOy} = {180^\circ}\)

Từ đó \(\widehat {x'Oy} = {180^\circ}- \widehat {xOy} \)\(= {180^\circ} - {60^\circ} = {120^\circ} \) 

Vì \(Ot’\) là tia phân giác của góc \(x’Oy\) nên:

\(\widehat{x’Ot’} = \widehat {t’Oy} \)\(= \dfrac{1}2\widehat{x’Oy}\) \(=60^\circ\)

Có tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ot\) và \(Ot’\) nên \(\widehat {tOy} + \widehat {yOt'} = \widehat {tOt'}\)\( \Rightarrow \widehat {tOt'} = 30^\circ  + 60^\circ  = 90^\circ .\)

 

LG câu 3

Phương pháp giải :

- Dùng thước thẳng và compa để vẽ hình 

- Dùng thước đo độ để đo các góc của tam giác \(ABC\)

- Sắp xếp các góc theo thứ tự tăng dần.

Cách giải

- Vẽ đoạn thẳng \(AB = 4 cm.\)

- Vẽ cung tròn tâm \(A\), bán kính \(3cm\).

- Vẽ cung tròn tâm \(B\), bán kính \(2,5 cm\).

- Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là \(C.\)

- Vẽ đoạn thẳng \(AB, AC\), ta có tam giác \(ABC.\)

- Đo các góc của tam giác \(ABC\) ta được : \(\widehat A \approx {38^\circ 37'};\,\widehat B \approx {48^\circ31'};\,\widehat C \approx {92^\circ52’}\).

Vậy \(\widehat A < \widehat B < \widehat C\)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 2 - Góc

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài