Bài 42 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\) vẽ hai tia \(Oy,Oz\) sao cho \(\widehat {xOy} = 50^\circ ,\widehat {xOz} = 100^\circ .\)

a) Vì sao \(Oy\) là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\,?\)

b) Vẽ tia phân giác \(Ot\) của \(\widehat {xOy}.\) Tính \(\widehat {tOz}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức :

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. 

Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì  \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2\)

Lời giải chi tiết

a) Hai tia \(Oy,Oz\) cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ \(Ox\).  

Có \(\widehat {xOy} < \widehat {xOz}\,\,\left( {50^\circ  < 100^\circ } \right)\)

Suy ra tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox,Oz\) (1)

Nên \(\widehat {xOy} +\widehat {yOz}=\widehat {xOz} \)

Suy ra \(\widehat {yOz}=\widehat {xOz}-\widehat {xOy} \)\(=100^0-50^0=50^0\)

Do đó, \(\widehat {xOy} = \widehat {yOz} = 50^\circ \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(Oy\) là tia phân giác của \(\widehat {xOz}.\)

b) Vì \(Ot\) là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) nên \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy} = \dfrac{1}{2} \cdot 50^\circ  = 25^\circ .\)

Có \(\widehat {xOt}  < \widehat {xOz}\)\(\left( {25^\circ < 100^\circ } \right)\)

\( \Rightarrow Tia\,Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\) 

Nên \(\widehat {xOt} + \widehat {tOz} = \widehat {xOz}\)

\( \Rightarrow \widehat {tOz} =  \widehat {xOz}-\widehat {xOt}\)\(=100^\circ  - 25^\circ  = 75^\circ .\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.