Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Bài 46 trang 146 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 146 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Xem lời giải

Bài 47 trang 146 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 146 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có tất cả mấy đường thẳng (phân biệt)?

Xem lời giải

Bài 48 trang 147 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 147 VBT toán 6 tập 1. Cho ba đường thẳng phân biệt. Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Chúng có 1 điểm chung...

Xem lời giải

Bài 49 trang 147 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 147 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. a) Vẽ hai tia AB,AC ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 148 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 148 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O...

Xem lời giải

Bài 51 trang 148 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 148 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 37, Ở hình vẽ nào ta có: I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đoạn thẳng đề số 1 trang 149 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đoạn thẳng đề số 2 trang 149 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải