Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 6 - Đề số 2


Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đoạn thẳng đề số 2 trang 149 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Đề bài

Câu 1 (3 điểm) Điền vào chỗ trống.

Trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là …

Câu 2 (3 điểm) Vẽ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) có độ dài \(3 cm\). Lấy điểm \(C\) nằm ngoài đường thẳng \(AB\). Vẽ đường thẳng \(a\) đi qua \(I\) và cắt đoạn thẳng \(BC\) tại \(D\).

Câu 3 (4 điểm) Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(6cm\). Trên tia \(AB\) lấy điểm \(C\) sao cho \(AC = 2cm.\) Gọi \( M\) và \(N\) tương ứng là trung điểm của \(AC\) và \(CB\). Hỏi đoạn thẳng \(MN\) có độ dài là bao nhiêu?

(Không yêu cầu giải thích vì sao điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(M, N\)).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương pháp:

Trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B\).

Lời giải:

Trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B\).

Câu 2:

Phương pháp:

Thực hiện vẽ lần lượt các bước theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải:

Vẽ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) có độ dài \(3 cm\).

Lấy điểm \(C\) nằm ngoài đường thẳng \(AB\).

Vẽ đường thẳng \(a\) đi qua \(I\) và cắt đoạn thẳng \(BC\) tại \(D\).

Câu 3:

Phương pháp:

- \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) ta có: \(AM + MB = AB.\)

- Trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B\).

Lời giải:

Trên tia \(AB\) có \(AC < AB\,\left( {2cm < 6cm} \right)\) nên \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\).

Ta có:

 \(\begin{array}{l}AC + CB = AB\\ \Rightarrow CB = AB - AC\\ \Rightarrow CB = 6 - 2 = 4\left( {cm} \right).\end{array}\)

\(M\) là trung điểm của \(AC\) nên \(MC = AC:2 = 2:2 = 1\,\left( {cm} \right)\)

\(N\) là trung điểm của \(CB\) nên \(CN = CB:2 = 4:2 = 2\left( {cm} \right).\)

Vì \(C\) nằm giữa \(A, B\); \(M\) là trung điểm của \(AC\); \(N\) là trung điểm của \(CB\) nên \(C\) nằm giữa hai điểm \(M, N\) nên ta có:

\(MN = MC + CN = 1 + 2 = 3\,\left( {cm} \right).\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài