Bài 17. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Phần câu hỏi bài 17 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 17 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống (…): (A) ƯCLN (12,18,6) = …

Xem lời giải

Bài 80 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140 ...

Xem lời giải

Bài 81 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 57 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: a) 16 và 24 ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 82 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 chia hết cho a ...

Xem lời giải

Bài 83 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Xem lời giải

Bài 84 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm ...

Xem lời giải

Bài 85 trang 59 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 59 VBT toán 6 tập 1. Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút...

Xem lời giải

Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 60 VBT toán 6 tập 1. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn ...

Xem lời giải