Bài 17. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.9 trên 72 phiếu
Phần câu hỏi bài 17 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 17 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 17 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống (…): (A) ƯCLN (12,18,6) = …

Xem chi tiết
Bài 80 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 80 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140 ...

Xem chi tiết
Bài 81 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 81 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 57 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: a) 16 và 24 ...

Xem chi tiết
Bài 82 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 82 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 chia hết cho a ...

Xem chi tiết
Bài 83 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 83 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Xem chi tiết
Bài 84 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 84 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm ...

Xem chi tiết
Bài 85 trang 59 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 85 trang 59 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 59 VBT toán 6 tập 1. Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút...

Xem chi tiết
Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 60 VBT toán 6 tập 1. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn ...

Xem chi tiết


Gửi bài