Bài 80 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

 Tìm ƯCLN của:

a) \(56\) và \(140\);                     b) \(24, 84, 180\);

c) \(60\) và \(180\);                     d) \(15\) và \(19\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

Lời giải chi tiết

a) Phân tích \(56\) và \(140\) ra thừa số nguyên tố:

\(56 = 2^3. 7\);

\(140 = 2^2. 5 . 7\)

\(ƯCLN (56, 140) =  2^2. 7 = 28.\)

b) Phân tích \(24,84,180\) ra thừa số nguyên tố:

\(24 = 2^3. 3\);

\(84 = 2^2. 3 . 7\);

\(180 = 2^2. 3^2. 5\).

\(ƯCLN (24, 84, 180) =  2^2. 3 = 12\).

c) Phân tích \(60\) và \(180\) ra thừa số nguyên tố:

\(60=2^2.3.5\)

\(180=2^2.3^2.5\)

\(ƯCLN (60, 180) = 2^2.3.5=60\);

d) Phân tích \(15\) và \(19\) ra thừa số nguyên tố:

\(15=3.5\)

\(19=19\) 

\(ƯCLN (15, 19) = 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.