Bài 82 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 82 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 chia hết cho a ...

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(a\) lớn nhất, biết rằng \(420\) \(\vdots\) \(a\) và \(700\) \(\vdots\) \(a\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta đi tìm ƯCLN của hai số \(420\) và \(700\)

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

Lời giải chi tiết

Vì \(a\) là số tự nhiên sao cho \(420\) \(\vdots\) \(a\) và \(700\) \(\vdots\) \(a\) nên \(a\) là \(ƯCLN(420,700)\). 

Phân tích \(420\) và \(700\) ra thừa số nguyên tố:

\(\eqalign{
& 420 = {2^2}.3.5.7 \cr 
& 700 = {2^2}{.5^2}.7 \cr} \)

\(Ư CLN(420,700)=2^2.5.7=140\)

Vậy \(a=140.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí