Bài 9. Quy tắc chuyển vế

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Phần câu hỏi bài 9 trang 92, 93 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 92, 93 VBT toán 6 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định sai: (A) Nếu a = b thì a + c = b + c...

Xem lời giải

Bài 35 trang 93 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 93 VBT toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: a) 7 - x = 8 - (-7)...

Xem lời giải

Bài 36 trang 93 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 93 VBT toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3; -2 và x bằng 5.

Xem lời giải

Bài 37 trang 93 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 93 VBT toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) a + x = b ...

Xem lời giải

Bài 38 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 94 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52;c) 13 - 31; d) 14 - 24 - 12; e) (-25) + 30 - 15.

Xem lời giải

Bài 39 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 94 VBT toán 6 tập 1. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó...

Xem lời giải

Bài 40 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 95 VBT toán 6 tập 1. Tính các tổng sau một cách hợp lí: a) 3784 + 23 - 3785 - 15 ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 95 VBT toán 6 tập 1. Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 5...

Xem lời giải