Ôn tập chương 2 - Góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 41 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 121 VBT toán 6 tập 2. Cho ba tia chung gốc Oa, Ob, Oc, biết : góc aOb bằng góc aOc bằng góc bOc và bằng 120 độ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 121 VBT toán 6 tập 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy bằng 50 độ, góc xOz bằng 100 độ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 122 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 122 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy bằng 80 độ, góc xOz bằng 30 độ...

Xem lời giải

Bài 44 trang 123 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 123 VBT toán 6 tập 2. Vẽ (O ; 1cm). Vẽ (O ; 2cm). Đường kính AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại C, D. Vẽ (C ; 1cm). Vẽ (D; 1cm). Trừ ba hình tròn nhỏ ra, hãy tô màu ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 123 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 123 VBT toán 6 tập 2. Vẽ tam giác ABC biết BC = 2cm; AB = AC = 3cm. So sánh hai góc B và C của tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 46 trang 123 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 46 trang 123 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 33. "Hai góc kề bù" đúng với hình nào trong các hình sau ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Góc đề số 1 trang 124 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Góc đề số 2 trang 124 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải