Bài 3. Số đo góc

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 100 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 100 VBT toán 6 tập 2. Hãy nói cách sử dụng thước đo góc để đo góc xOy...

Xem lời giải

Bài 11 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 101 VBT toán 6 tập 2. Đo và so sánh ba góc I, K, L ở hình 10...

Xem lời giải

Bài 12 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 101 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 11. a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt. b) Dùng góc vuông của ê ke để kiểm tra lại kết quả. c) Dùng thước đo góc, tìm số đo mỗi góc...

Xem lời giải

Bài 13 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 102 VBT toán 6 tập 2. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc...

Xem lời giải

Bài 14 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 102 VBT toán 6 tập 2. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là 0 độ. Tìm số đo của góc tạo...

Xem lời giải

Bài 15 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 102, 103 VBT toán 6 tập 2. Thực hiện phép đo và đoán nhận các cặp góc bằng nhau trong hình 12. Đánh dấu giống nhau cho những góc bằng nhau trên hình vẽ...

Xem lời giải