Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 106, 107 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 106, 107 VBT toán 6 tập 2. Cho tia Ox. Hãy nói cách vẽ góc xOy sao cho góc xOy bằng 40 độ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 107 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 107 VBT toán 6 tập 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA bằng 145 độ, góc COA bằng 55 độ. Tính số đo góc BOC...

Xem lời giải

Bài 22 trang 107 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 107 VBT toán 6 tập 2. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy bằng 50 độ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 108 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 108 VBT toán 6 tập 2. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt bằng 30 độ, góc yOt' bằng 60 độ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 108 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 108 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 22, trong đó S, R, A thẳng hàng và góc ARM bằng góc SRN và bằng góc 130 độ. Tính góc ARN, MRS, MRN...

Xem lời giải

Bài 25 trang 109 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 109 VBT toán 6 tập 2. Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng MN, kẻ tia OB có gốc O nằm giữa hai điểm M, N và góc BON bằng 60 độ. Trên nửa mặt phẳng...

Xem lời giải