Bài 6. Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 130, 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 130, 131 VBT toán 6 tập 1. Cho hai điểm A, B. Hãy lần lượt vẽ ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 131 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Xem lời giải

Bài 22 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 131 VBT toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 21 và trả lời các câu hỏi sau ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Xem lời giải

Bài 25 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình 22 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I ...

Xem lời giải