Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu
Phần câu hỏi bài 16 trang 75, 76 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 16 trang 75, 76 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống (A) Tỉ số của 1,5m và 65cm là ... (B) Tỉ số của ...

Xem lời giải

Bài 87 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 87 trang 76, 77 VBT toán 6 tập 2. Tính tỉ số ...

Xem lời giải

Bài 88 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 88 trang 77 VBT toán 6 tập 2. Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên. Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và ...

Xem lời giải

Bài 89 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 89 trang 78 VBT toán 6 tập 2. Tỉ số của hai số a và b bằng ...

Xem lời giải

Bài 90 trang 79 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 90 trang 79 VBT toán 6 tập 2. Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển...

Xem lời giải

Bài 91 trang 79 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 91 trang 79 VBT toán 6 tập 2. Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột...

Xem lời giải

Bài 92 trang 79 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 92 trang 79 VBT toán 6 tập 2. Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4 cm còn trong thực tế là 80 km...

Xem lời giải

Bài 93 trang 79 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 93 trang 79, 80 VBT toán 6 tập 2. Trên một bản vẽ kĩ thuật có tỉ lệ xích 1 : 125, chiều dài của một chiếc máy bay Bô-inh (Boeing) 747 là 56,408 cm. Tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó...

Xem lời giải

Bài 94 trang 80 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 80, 81 VBT toán 6 tập 2. Cầu Mỹ Thuận nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long được khánh thành ngày 21-5-2000. Cầu Mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta...

Xem lời giải