Bài 87 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tính tỉ số của: 

a) \(\dfrac{2}{3}\)m và \(75\)cm ;       b) \(\dfrac{3}{10}\)h và \(20\) phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương trong phép chia số \(a\) cho số \(b\) (\(b\) khác \(0\)) gọi là tỉ số của \(a\) và \(b\).

Tỉ số của \(a\) và \(b\) kí hiệu là \(a: b\) (cũng kí hiệu là \(\dfrac{a}{b}\) ).

Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle 75cm = {{75} \over {100}}m = {3 \over 4}m\).

Tỉ số của \(\dfrac{2}{3}\)m và \(75\)cm là:

\( \displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3}.{4 \over 3} = {8 \over 9}\) hay \(8:9\)

b) Cách 1. (Đổi ra cùng đơn vị là giờ)

\(20\) ph = \( \dfrac{20}{60}\)h = \(\dfrac{1}{3}\)h.

Tỉ số của \( \dfrac{3}{10}\)h và \(\dfrac{1}{3}\)h là :

\( \displaystyle {3 \over {10}}:{1 \over 3} = {3 \over {10}}.{3 \over 1} = {9 \over {10}}\) hay \(9:10\)

Cách 2. (Đổi ra cùng đơn vị là phút)

\( \dfrac{3}{10}\)h =\( \displaystyle {3 \over {10}}.60\) ph= \(18\) ph

Tỉ số của \(18\) ph và \(20\) ph là: \( \displaystyle 18:20 = {9 \over {10}}\) hay \(9:10\)

Lưu ý

Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo. Do đó, khi tính tỉ số của hai đại lượng cùng loại phải đưa chúng về cùng đơn vị đo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.