Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bình chọn:
4.3 trên 71 phiếu
Phần câu hỏi bài 12 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau: (A) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 ...

Xem lời giải

Bài 56 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không ? a) 1251 + 5316 ...

Xem lời giải

Bài 58 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 40 VBT toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để: a) 5*8 chia hết cho 3 ...

Xem lời giải

Bài 59 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 41 VBT toán 6 tập 1. Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho câc số đó ...

Xem lời giải

Bài 60 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 41 VBT toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 ...

Xem lời giải

Bài 61 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 42 VBT toán 6 tập 1. Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư m ...

Xem lời giải

Bài 62 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 42 VBT toán 6 tập 1. Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống ...

Xem lời giải