Bài 57 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 57 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không ? a) 1251 + 5316 ...

Đề bài

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(3\) không, có chia hết cho \(9\) không ?

a) \(1251 + 5316\);

b) \(5436 - 1324\);

c) \(1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Ta xét từng số trong tổng hoặc hiệu đã cho, nếu tất cả các số mà chia hết cho \(3\) (hoặc chia hết cho \(9\)) thì tổng, hiệu đó chia hết cho \(3\) (hoặc chia hết cho \(9\)).

Còn nếu \(1\) trong các số trong tổng hiệu đó, không chia hết cho \(3\) (hoặc không chia hết cho \(9\)) thì tổng hiệu đó không chia hết cho \(3\) (hoặc không chia hết cho \(9\))

Trong bài này ta có thể tính tổng (hiệu) rồi xét xem kết quả  tìm được có chia hết cho \(3\), cho \(9\) không. Cũng có thể xét xem từng số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho \(3\), cho \(9\) không. 

Lời giải chi tiết

Áp dụng các dấu hiệu chia hết cho \(3\), cho \(9\) ta thấy:

a) Tổng \(1251 + 5316\) có

+) \(1251\, \vdots \,3\) và \(5316\, \vdots \,3\) nên tổng đó chia hết cho \(3\);

+) \(1251\, \vdots \,9\) và \(5316\, \not{\vdots} \,9\) nên tổng đó không chia hết cho \(9\).

b) Hiệu \(5436 - 1324\)

+) \(5436\, \vdots \,3\) nhưng \(1324\, \not{\vdots} \,3\) nên tổng đó không chia hết cho \(3\);

+) \(5436\, \vdots \,9\) nhưng \(1324\, \not{\vdots} \,9\) nên tổng đó không chia hết cho \(9\).

c) Tổng \((1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27)\) có

+) \(1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6\, \vdots \,3\) và \(27 \, \vdots \,3\) nên tổng đó chia hết cho \(3\);

+) \(1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6\, \vdots \,9\) và \(27 \, \vdots \,9\) nên tổng đó chia hết cho \(9\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí