Bài 6. Tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 110 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 110 VBT toán 6 tập 2. Vẽ tia phân giác của góc 70 độ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 110 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 110 VBT toán 6 tập 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Ot, Oy sao cho góc xOt bằng 25 độ, góc xOy bằng 50 độ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 110 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 110, 111 VBT toán 6 tập 2. Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng...

Xem lời giải

Bài 28 trang 111 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 111 VBT toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy bằng 130 độ. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x'Ot...

Xem lời giải

Bài 29 trang 111 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 111 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy bằng 30 độ, góc xOz bằng 80 độ. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy...

Xem lời giải

Bài 30 trang 112 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 112, 113 VBT toán 6 tập 2. Cho Ot là tia phân giác của góc AOB, tia Oy là tia phân giác của góc BOt, tia Oz là tia phân giác của góc AOt. Hỏi tia Ot có là tia phân giác của ...

Xem lời giải