Bài 9. Tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 105 phiếu
Phần câu hỏi bài 9 trang 118 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 118 VBT toán 6 tập 2. Tam giác và "phần mặt phẳng giới hạn bởi tam giác" khác nhau thế nào ?...

Xem lời giải

Bài 36 trang 119 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 119 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : a) Hình tạo thành bởi ... được gọi là tam giác MNP. b) Tam giác TUV là hình...

Xem lời giải

Bài 37 trang 119 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 119 VBT toán 6 tập 2. Xem hình 31 rồi điền vào bảng sau...

Xem lời giải

Bài 38 trang 119 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 119, 120 VBT toán 6 tập 2. Xem hình 31 rồi trả lời các câu hỏi sau : a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của những tam giác nào ? b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào ...

Xem lời giải

Bài 39 trang 120 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 120 VBT toán 6 tập 2. Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau : a) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM...

Xem lời giải

Bài 40 trang 120 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 120 VBT toán 6 tập 2. Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh có độ dài là AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm...

Xem lời giải