Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bình chọn:
4.6 trên 147 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, khác 1, khác 0) vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Bài 22 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 19 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) x : 13 = 41 ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 20 VBT toán 6 tập 1. Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1...

Xem lời giải

Bài 24 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 20 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x - 35) - 120 = 0 ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 21 VBT toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp: Ví dụ: 57 + 96 =(57 - 4) + (96 + 4) ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 21 VBT toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp. Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2) ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 21 VBT toán 6 tập 1. a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp: 14.50 ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 22 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 22 VBT toán 6 tập 1. Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 23 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 23 VBT toán 6 tập 1. Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang ...

Xem lời giải