Phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, khác 1, khác 0) vào chỗ trống (…)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 13.

Điền các từ thích hợp (nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, khác \(1\), khác \(0\)) vào chỗ trống (…):

(A) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ ….số trừ.

(B) Điều kiện để thực hiện được phép chia là số chia …

(C) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng … số chia.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phép trừ và phép chia.

Lời giải chi tiết:

(A) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

(B) Điều kiện để thực hiện được phép chia là số chia khác 0.

(C) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

Câu 14.

Với mọi số tự nhiên \(n\), đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau.

\(\begin{array}{l}(A)\,n:1 = n\;\;\;\square\\(B)\,n:n = 1\;\;\;\square\\(C)\,0:n = 0\;\;\;\square\end{array}\)

Phương pháp giải:

Điều kiện để thực hiện được phép chia là số chia khác 0.

Lời giải chi tiết:

(A) Đ

(B) S. Vì nếu \(n = 0\) thì không thực hiện được phép chia.

(C) S. Vì nếu \(n = 0\) thì không thực hiện được phép chia.

Câu 15.

Điền vào chỗ trống (…):

(A) Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là …

(B) Số \(a\) chia cho \(17\) được thương là \(5\) và số dư là \(13\). Số \(a\) bằng …

Phương pháp giải:

a) Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là \(987\), số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau \(102\).

b) Số tự nhiên \(a\) chia \(p\) được thương là \(q\) và số dư là \(r\) thì ta có \(a = pq + r.\)

Lời giải chi tiết:

 

(A)  \(987 - 102 = 885.\)

Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là \(885\).

(B) \(a = 17.5 + 13 = 98\)

Số \(a\) chia cho \(17\) được thương là \(5\) và số dư là \(13\). Số \(a\) bằng \(98\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Phép trừ và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài