Bài 27 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

\(14 . 50\);              \(16 . 25\).

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

 \(2100 : 50\);             \( 1400 : 25\).

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c\) (trường hợp chia hết):

\(132 : 12\);              \( 96 : 8\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chọn số \(a\) thích hợp để nhân thừa số này, chia thừa số kia cho \(a\).

b) Chọn số \(b\) thích hợp để nhân cả số bị chia và số chia với \(b\).

c) Áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c\)

Lời giải chi tiết

a) \(14 . 50 = (14 : 2)(50 . 2) = 7 . 100 = 700\)

    \(16 . 25 = (16 : 4)(25 . 4) = 4 . 100 = 400\)

b) \(2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) \)\(\;= 4200 : 100 = 42\)

    \(1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) \)\(\;= 5600 : 100 = 56\)

c) \(132 : 12 = (120 + 12) : 12 \)\(\;= 120 : 12 + 12 : 12 \)\(\;= 10 + 1 = 11;\)

(Ta phân tích:  \(132 = 120 +12\))

    \(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8\)\(\; = 10 + 2 = 12.\)

(Ta phân tích: \(96=80+16\)).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.