CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 72 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 72 VBT toán 6 tập 1. Điền “x” vào ô trống trong bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 72 VBT toán 6 tập 1. Hình 1 minh họa một phần các nhiệt kế ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 73 VBT toán 6 tập 1. Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 74 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 74 VBT toán 6 tập 1. Điền “x” vào ô trống trong bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 74 VBT toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 75 VBT toán 6 tập 1. Điền cho đủ các câu sau: a) Nếu -5^oC biểu diễn 5 độ dưới 0^oC ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 75 VBT toán 6 tập 1. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 76 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu vào ô trống sao cho thích hợp ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 76 VBT toán 6 tập 1. a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 77 VBT toán 6 tập 1. Tìm x thuộc Z, biết: a) -5 < x < 0 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 77 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu >, =, < vào ô trống ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 77 VBT toán 6 tập 1. a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 78 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng: a) 0 < ...2

Xem lời giải

Bài 11 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 78 VBT toán 6 tập 1. Tính giá trị các biểu thức: a) |-8| - |-4| ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 78 VBT toán 6 tập 1. a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; -1 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 79 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 79 VBT toán 6 tập 1. Khoanh tròn chữ cái đứng trước khẳng định sai: (A) Tổng của hai số nguyên dương là một số tự nhiên khác 0...

Xem lời giải

Bài 13 trang 80 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 80 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) 2763 + 152

Xem lời giải

Bài 14 trang 80 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 80 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) (-5) + (-248) ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 80 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 80 VBT toán 6 tập 1. Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là - 5^oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7^oC ?

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 5 trang 81 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 81 VBT toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất